waardeontwikkeling woningen 2011 – 2012

De woz waarde van woningen in Nederland is volgens de laatste peiling gemiddeld met zo’n 3,6% gedaald. (1januari 2011 – 1 januari 2012).


Onderstaand kaartje en tabel geeft de waardeontwikkeling per gemeente weer, hoewel nog niet alle herwaarderingen volledig afgerond zijn geeft het een goed algemeen beeld van het waardeverloop in ons land.
Zoals je kan zien daalt de waarde van de woningen doorheen heel het land met uitschieters in sommige gemeenten van wel -4,5%.

woz waarde per gemeente

Door de crisis liet de woningmarkt een duidelijke daling van de prijzen zien, deze daling komt dan ook tot uiting in de woz waarde (wat niet altijd het geval is!).

We merken wel duidelijke verschillen in de verschillende marktsegmentent. Zo zijn er, naast de uitschieters tot -4,5% anderzijds ook marktsegmenten waarin de woningen zo goed als hun waarde behouden. Globaal gezien zorgt dit voor een gemiddeld waardeverlies van 3,6%.
Huizen die vrijwel geen waardeverlies leiden hebben dit vaak te danken aan een goede locatie, het type woning, kwaliteit en onderhoud van de getaxeerde woning.

Hoe wordt deze waardeontwikkeling voor woningen berekend?

De woz waarde vertegenwoordigd de waarde van uw woning op de waardepeildatum. Deze ligt 1 jaar voor het belastingjaar.
De waarde wordt met de hulp van een model geautomatiseerd berekend aan de hand van gerealiseerde verkopen en van de kenmerken van uw woning zoals: inhoud, perceelsoppervlakte, woningtype, dakkapel enzovoort. Is er bijvoorbeeld sprake van een achterstallig onderhoud, dan zal dit ook in de berekening meegenomen worden.

Het model houdt rekening met al deze elementen, waarna de taxatie nog gecontroleerd wordt door de woz-taxateur. Bij deze controle wordt onder andere gebruik gemaakt van digitale luchtfoto’s, foto’s van de openbare weg en informatie die op de website van makelaars is te vinden. In sommige gevallen zal hij zelfs ter plaatse komen en zelfs vragen de woning van binnen te bekijken.

Uit de cijfers blijkt dat de gemiddelde daling van de waarden van woningen in een gemeente kunnen afwijken van het landelijk gemiddelde,  in individuele gevallen kan het percentage natuurlijk weer (sterk) afwijken van het gemiddelde in de gemeente.

Heb je vragen over de woz waardebepaling van jouw woning, dan kan je dus best even aankloppen bij je gemeente, aangezien zij deze waardebepaling uitvoeren.