Een lage WOZ waarde: niet altijd interessant

Wie dat wil kan steeds bezwaar aantekenen tegen de WOZ beschikking. Heel wat mensen maken hier dan ook gebruik van wanneer zij vinden dat de waarde van hun huis te hoog geschat is. Maar dat blijkt niet altijd een goed idee..

De WOZ waarde van uw woning bepaalt de hoogte van enkele belastingen die u bepaalt, zoals:

  • OnroerendeZaakBelasting
  • Inkomstenbelasting
  • Afvalstofheffing

Hoe hoger de WOZ waarde van uw woning, hoe hoger de belasting die u zal betalen.
Na de jaarlijkse taxatie worden er dan ook heel wat bezwaren ingediend van woning eigenaren die vinden dan hun WOZ waarde te hoog geschat werd. Dit blijkt echter niet altijd de juiste keuze.

Bent u van plan om uw woning te verkopen?

Vroeger was de WOZ waarde eigenlijk gewoon de fictieve waarde van uw woning en werd deze enkel gebruikt om te bepalen hoeveel belasting u zou betalen. Vandaag ligt dit enigszins anders en heeft de WOZ ook zijn impact op de eventuele verkoopprijs van uw woning.

Meer bepaald sedert 2012 bepaalt de WOZ waarde mee de maximale hypotheek die kopers kunnen financieren. Dit jaar kan u nog tot maximaal 104% van de WOZ waarde van de woning lenen maar de komende jaren zal dit percentage verlaagd worden tot 100%.
De maximale hypotheekwaarde zal jaarlijks met 1% dalen, totdat het in 2018 tot 100% teruggebracht is. Voor een koper betekent dit dat hij bijkomende kosten voor de aankoop van de woning zelf zal moeten zien te financieren.

In het geval dat een woning duurder aangeboden wordt dan de WOZ waarde, zal de koper dit verschil dus zelf moeten zien bij te passen. Uiteraard kan dit de verkoop van de woning bemoeilijken, ook al omdat bij een lagere WOZ waarde altijd lager geboden wordt.

Lage WOZ waarde niet interessant bij verkoop

Wie van plan is om zijn woning niet meteen te verkopen heeft uiteraard baat bij een lage WOZ-waarde. Bent u van plan om uw WOZ waarde bepaling aan te vechten maar denkt u eraan in de nabije toekomst te verhuizen, dan kan u dus beter twee keer nadenken.

WOZ waarde online opvragen

Dit jaar worden alle WOZ waardes openbaar gemaakt en al deze gegevens zullen online opgevraagd kunnen worden. Potentiƫle kopers zullen dan ook heel eenvoudig inzicht hebben tot de WOZ waardebepaling van een woning.