WOZ bezwaar: steeds meer mensen doen beroep op een bureau

Heel wat mensen doen beroep op een bureau om bezwaar in te dienen tegen een te hoge WOZ waarde. Deze bureaus, die vaak werken volgens een no cure no pay principe, worden stilaan een plaag voor de gemeenten.

Jaarlijks wordt tegen honderdduizenden beschikkingen bezwaar ingediend en steeds vaker wordt daarbij beroep gedaan op speciaal daartoe opgerichte bureaus. Waar in 2010 slechts 2% van alle bezwaarschriften ingediend werd door bureaus, was dat aantal in 2012 reeds opgelopen tot 12% en in 2013 deed maar liefst 20% een beroep op een bureau.

Hun succes heeft enerzijds te maken met de no cure no pay formule, waarbij ze gratis, in samenwerking met een jurist, het bezwaar en een gemotiveerd taxatierapport opstellen. Zij voeren ook de procedure met de gemeente. Wanneer het bezwaar gehonoreerd wordt, ontvangen zij vervolgens een procesvergoeding van de gemeente. Wordt het bezwaar afgewezen, dan hoeft de aanvrager meestal niets te betalen.
Sommige bezwaar bureaus behalen een succesratio van wel 80%, waar het gemiddelde van gehonoreerde aanvragen op ongeveer 50% ligt.

Werkwijze WOZ bezwaar bureau

WOZ-bureaus hebben veelal ongeveer dezelfde werkwijze:

Stap 1: Aanmelding
U meldt zich aan bij het bureau. Gezien de maximale bezwaartermijn van 6 weken na de dagtekening doet u er goed aan dit zo spoedig mogelijk te doen.

Stap 2: Benodigde stukken
Het WOZ-bureau zal gedurende de procedure in uw naam optreden. Daarom zal u gevraagd worden een volmacht te ondertekenen. Andere documenten die u zeker zal moeten bezorgen zijn het aanslagbiljet/WOZ beschikking en het bijbehorende taxatieverslag. Dit laatste kan overigens ook eenvoudig bij de gemeente opgevraagd worden.

Stap 3:
Uw WOZ beschikking zal worden geƫvalueerd en het bezwaarschrift wordt opgemaakt. Zorg dat u zelf ook een exemplaar ontvangt van het bezwaarschrift.

Stap 4:
De gemeente heeft tot 31 december van het belastingjaar de tijd om uitspraak te doen op het bezwaarschrift.

Stap 5:
Het bezwaarbureau zal bericht onvangen van de gemeente wanneer de uitspraak bekend is. Zij brengen u vervolgens op de hoogte.

Stap 6

Was de uitspraak toch niet in uw voordeel, dan kan u er nog altijd voor kiezen om tegen deze uitspraak in beroep te gaan bij de rechtbank. Sommige WOZ bezwaar bureaus starten zelfs deze procedure kosteloos voor u op.

Gemeenten niet blij met WOZ bezwaar bureaus

De gemeenten zijn zeker niet tevreden met de opkomst van de WOZ bezwaar niveaus aangezien de gehele juridische mallemolen hen handenvol geld kost. Gemiddeld gaat het per gehonoreerd bezwaar om enkele honderden euro’s en met enkele honderdduizenden bezwaren per jaar loopt dat aardig in de papieren.