bezwaar woz

bezwaar aantekenen tegen een woz beschikking

bezwaar woz

Bezwaar woz aantekenen?

Deze beschikking met vermelding van de vastgestelde woz waarde krijgt u jaarlijks toegestuurrd. Indien u het niet eens bent met de woz beschikking kan u hiervoor bezwaar aantekenen.
Wij stellen op deze website alvast een voorbeeldbrief ter beschikking. Denk eraan dit bezwaar goed te motiveren!

Bezwaar woz indieningstermijn

Indien u bezwaar heeft tegen de WOZ  beschikking moet u dit binnen de 6 weken dagtekening bij de gemeente indienen. Doet u dit niet binnen deze termijn, dan is de waarde voor uw woning of bedrijfspand voor 1 jaar vastgelegd en is bezwaar niet meer mogelijk.
Bezwaar woz is uiteraard ook mogelijk wanneer de beschikking niet voor u bestemd is of wanneer de onroerende zaak niet naar behoren is aangeduid.

Uitspraak bezwaarschrift

Wanneer u een bezwaar heeft ingediend bij de gemeente zal u uitspraak hierover moeten afwachten. Indien u het niet eens bent met deze uitspraak kun u in beroep gaan bij de sector bestuursrecht van de rechtbank.
Mocht u het nog niet eens zijn met de uitspraak van de rechtbank kan u in hoger beroep gaan bij de belastingskamer van het Gerechtshof.
Indien u zich dan nog benadeeld zou voelen kan u als laatste stap in cassatie bij de Hoge Raad.
Uiteraard zijn voor al deze  stappen griffierechten verschuldigd.

Bent u het niet eens met de uitspraak van de gemeente over uw bezwaarschrift ter zake bezwaar woz, dan kunt u in beroep gaan bij de sector bestuursrecht van de rechtbank. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak van de rechtbank dan kunt u in hoger beroep gaan bij de belastingkamer van het Gerechtshof. In laatste instantie kunt u eventueel in cassatie bij de Hoge Raad.
Let wel op: voor het instellen van beroep, hoger beroep en cassatie bent u griffierechten verschuldigd.