WOZ bezwaar: steeds meer mensen doen beroep op een bureau

WOZ bezwaar
Heel wat mensen doen beroep op een bureau om bezwaar in te dienen tegen een te hoge WOZ waarde. Deze bureaus, die vaak werken volgens een no cure no pay principe, worden stilaan een plaag voor de gemeenten. Jaarlijks wordt tegen honderdduizenden beschikkingen bezwaar ingediend...
Lees verder »

bezwaar woz

bezwaar woz
bezwaar aantekenen tegen een woz beschikking Deze beschikking met vermelding van de vastgestelde woz waarde krijgt u jaarlijks toegestuurrd. Indien u het niet eens bent met de woz beschikking kan u hiervoor bezwaar aantekenen. Wij stellen op deze website alvast een voorbeeldbrief ter beschikking. Denk...
Lees verder »